@VijeMiller · 11d
DGA sighs in relief.

@VijeMiller
(╯°□°)╯︵ ┻┻