FleshliPad, FleshDroid, FleshGrip and FleshTravelLight